طرح خشتی بته

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

کوسن تصویری

ابعاد 40*40 سانتی متر
وضعیت: سفارشی
هر تصویری قابلیت بافت دارد
بدون بالشت
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

کوسن کد 011

ابعاد 40*40 سانتی متر
وضعیت: سفارشی
بدون بالشت
دو عددی
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

کوسن طرح خطی

ابعاد 50*50 سانتی متر
وضعیت: موجود
بدون بالشت
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

کوسن طرح نگارستان

ابعاد 50*50 سانتی متر
وضعیت: موجود
بدون بالشت
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

کوسن طرح بزم

ابعاد 50*50 سانتی متر
وضعیت: موجود
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح بَــزم

ابعاد 50*50 سانتی متر
وضعیت: موجود
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح هندسی

عرض 1 متر
سفارش به صورت متری یا طاقه ای
وضعیت: سفارشی
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح بهدیـــس

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: موجود
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح افشــار

عرض 1 متر
سفارش به صورت متری یا طاقه ای
وضعیت: سفارشی
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.