طرح بهدیـــس

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: موجود
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح بانـــــو

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: رومیزی+ 2 عدد کوسن
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح خشتـــی بته

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: موجود
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح ماهـــور

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: ندارد
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح پدیـــده

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح بَــــزم

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: رومیزی+ 2 عدد کوسن
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح چهل تکه

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح چهــارباغ

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: رومیزی+ 4 عدد کوسن
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح ستـــاره

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست:ندارد- رومیزی تک
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح شمســه

ابعاد 1*1 متر
وضعیت: سفارشی
ست: 5 تکه کامل
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.